paaDavE raaTnamaa Baavi Baaratamu

Svargiya DUVVURI RAMIREDDY (1895 - 1947)


BaaratadESa svaatantryOdyamamulO vidESa vastu bahishkaaram, svadESiivastu upayOgam atyanta praadhaanyata vahincinadi. gandhiigaaru dESaaniki iccina kaaryakramamulO Kaddaruku agrasthaanam. naayakulanu, kaaryakartalanu Kaddaru dharincamanii, noolu vaDakamanii gaandhii gaari aadESam. Kaddaru udyamamlO aandhradESaanidi agrasthaanamu. pondooru Kaddaru BaaratadESamulOnE prasiddhi. ii Kaddaru udyama pracaaraaniki vraasina gEyam idi. bahuBaashaa kOvidulu, aadhunikaandhra kavulalO agragaNyulu, prasiddha vimarSakulu, anEka saahitii prakriyalalO aaritErina racayitalu kavikOkila duvvoori raamireddi.
poddupoDupoo cukka poDicindi raaTnamaa
gooLLalO pakshulu koosEnu raaTnamaa

aruNakiraNaalatO aaTalaaDEnoolu
tammikaaDalalOni tantulanTEnoolu
manciniiLLallOna maRagipoyyEnoolu
saaliiDupOgutO sarasamaaDEnoolu
gaalitaragalalOna tElipoyyEnoolu
vaDakavE raaTnamaa vajraaladoodi
naDapavE raaTnamaa nakshatraviidhi,

poddupoDupoo cukka poDicindi raaTnamaa
gooLLalO pakshulu koosEnu raaTnamaa

muddulolkEpaaTa mutyaalapaaTa
paruvunilpEpaaTa bangaarupaaTa
mattumaapEpaaTa madhurampupaaTa
nidralEpE paaTa niddampu paaTa
kaDupunimpEpaaTa kanikarapupaaTa
paaDavEraaTnamaa BaaviBaaratamu
aaDavEraaTnamaa aandhranaaTakamu

poddupoDupoo cukka poDicindi raaTnamaa
gooLLalO pakshulu koosEnu raaTnamaa

kaTTa guDDaalEka kaTakaTaapaDucu
kuDuva kooDoolEka gODugODanunu
daasyavaaraaSilO darigaanalEka
bedari bedariicoocu pirikipandalanu
aatmanindalatODa naDalu bElalanu
purikolpaSanKambu poorincilEpi
tippavE raaTnamaa dESacakrambu
vippavE raaTnamaa vijayakEtanamu-

------kavikOkila duvvoori raamireddila vaaru

from:
dESam pilupu
Editors: Sarojini Regani and Devulapalli Ramanujarao (1972)

[ Return To Main Page | Previous Page | Feedback ]