Some Poems From manu charitra

aa puri baayakunDu, makaraanka SaSaanka manO~jna mUrti bhaa
shaapara SEsha bhOgi, vividhaadhvara nirmala dharma karma dii
kshaaparatantru Damburuha garbha kulaabharaNun Danaarataa
dhyaapana tatparunDu pravaraaKyu DalEKya tanUvilaasuDai

ekkaDi vaDo! yaksha tanayEndu jayanta vasanta kantulan
jakka danambunan geluva jaalina vaaDu, mahiisuraanvayam (!)
bekkaDa? ii tanUvinhavamekkaDa? Elani banTugaa marun
Dakka gonanga raaDe, yakaTaa, nanu viiDu parigrahincinan

mrugamada sourabha vibhavat
dviguNita Ganasaandra raaga viicii gandha
sthagitEtara parimaLamai
maguva polupu telupu nokka maaruta malasen


[ Return To Main Page | Previous Page | Feedback ]