kavitaa, O kavitaa ...

SrISrI


kavitaa! O kavitaa!
naa yuvakaaSala navapaeSala sumageetaavaraNamlO,
ninu nae noka sumuhoortamlO,
atisundara susyandanamanduna
doorangaa vinuveedhulloe viharincae

andani andaanivigaa
bhaavincina roejulalO,
neekai bradukae oka tapamai
vedukaaDae nimishaalanduna nishaalanduna,
eTu nae coocina caTulaalankaarapu
maTumaayala naTanalaloe,
nee roopam kanaraananduna
naa guhaloe, kuTiloe, ceekaTiloe
okkaDanai srukkina roejulu laevaa?

nee praabalyamloe,
ciradeexaa Sixaa tapassameexaNaloe,
niScala samaadhiloe,
svargadvaarapu toeraNamai vrElina naa
mastishkamloe
EyE ghoeshalu, bhaashalu, dRSyAl tOchaayO?
nE nEyE citravicitra Syamanta
rOcirnivaham cooSAnO!
naa geetam EyE Saktulaloe
praaNaspandana pondindoe?
neekai nE nErina vEyE dhvanuloe,
EyE moolala vedakina prOvula
proevula raNanninaadaaloe!
naDirE yaakasa maavartincina,
mEghaa laavarshincina,
pracanDa JanJA prabhanjanam
gajagaja laaDincina
naDisandrapu keraTaalloe mroegina
Sankhaaraavam, Dhankaadhvaanam!
aa raatrae,
kaaraDavulaloe layaateetamai
virutincina naanaajantudhvanuloe?
naxatraantarnibiDa nikhilagaanam,
bhookampaalu, prabhutva patanaalu,
viplavam, yuddham,
annee nee chaitanyam!
nee viSvaroopa saaxaatkaaram!

mari ninnu smaristE
naa kagupincE dRSyAlA?
vinipincE bhaashyaalaa?

agnisarassuna vikasincina vajram!
egirE loehaSyEnam!
Pirangiloe jvaram dhvanincE mRdanga naadam!

inkaa nE nEm vinnaanaa?
naDirE nidduraloe
apuDE prasavincina SiSuvu nedaDa niDukoni
rucira svapnaalanu kaancE
javaraali mana@hprapancapu Taavartaalu!
SiSuvu citra nidralO
praaceena smRtuloocE cappuDu!
vaidyaSAlalO,
Sastrakaaruni mahEndrajaalamlO,
caavubradukula sandhyaakaalamlO
kannulu moosina roegaartuni
raktanaaLa samspandana!
kaaluvaneeLulaloe jaaripaDi
kadalaganainaa caalani
traaguboetu vyaktaavyaktaalaapana!
prElaapana!

kaDupu dahincukupoeyE
paDupukatte raaxasaratiloe
ardhanimeelita nEtraala
bhayankara baadhala paaTala pallavi!
uri teeyabaDDa Sirassu ceppina rahasyam!
unmaadi manassineevaaliloe
ghookam kEkA, bhEkambaakaa!
sammekaTTina kooleela,
sammekaTTina kooleela bhaaryala, biDDala
aakaTi ceekaTiciccula

haahaakaaram! aartaaraavam!
oka laxa naxatraala maaTalu,
oka koeTi jalapaataala paaTalu,
SatakoeTi samudratarangaala mroetalu!
vinnaanammaa! vinnaa, nennoe vinnaanu.
naa vinnavi kannavi vinnavincagaa
maaTalakai vedukaaDagaboete--
avi,

punkhaanupunkhangaa
SmaSAnAlavanTi nighanTuvula daaTi,
vyaakaraNaala sankeLLu viDici,
Candassula sarpaparishvangam vadali--
vaDigaa, vaDivaDigaa
veluvaDinai, parugiDinai, naa yeda naDugiDinai!
aa celarEgina kalagaapulagapu

vilayaavartapu
balavat Jaravat parivartanaloe,
nE nEyE veedhulaloe
cankramaNam cESAnO,
naa sRshTincina gaanamloe
praxaaLitamaamaka paapaparampara
laanandavaSamvadahRdayuni jEstE-

neekai maelukonina
sakalaendriyamulatO
Edi racistunnaanoe, coostunnaanoe,
oopiri teestunnaanoe,
nirvikalpa samaadhiloe
naa praaNam nirvaaNam pondindoe,
aTu nanu mantrincina,
sammugdham gaavincina aa gaandharvaaniki,
taaraanivahapu prEmasamaagamamloe
janmincina sangeetaaniki...
naa naaDula teegalapai saagina
naadabrahmapu paricumbanaloe,
praaNaavasaanavELAjanitam,
naanaagaanaanoonasvaanaavaLitam,
bradukunu pracanDabhErunDa garu
tparirambhamloe paTTina gaanam,
sukhadu@hkhaadika dvandvaateetam,
amoegha, magaadha, macintya, mamEyam,
Ekaantam, aekaikam,
xaNikamai SASvatamaina divyaanubhavam,
brahmaanubhavam kaligincina,
nanu karigincina kavanaghRNI!
ramaNI!
kavitaa! O kavitaa!
naa janani garbhamloe,
aakaaram laekunDaa nidristoonna
naa ahankaaraaniki
aakali golpincinanaaDoe!
naa bahirantarindriyaalaloe
praaNam prasarincaga, nEnI bhooloekamloe paDi
sukhadu@hkhaa laevaevoe
vastuunTae taladaalici
prapanca pariNAhamloe
prayaaNikuDanai,
parivraajakuDanai,
vihvalangaa vartincae vaeLa
abhayahastamudratoe nanudarisina
nannu puneetuni kaavincina kavitaa!
lalita lalita karuNAmahitaa!
anupamitaa!
aparimitaa!
kavitaa! O kavitaa!
naeDoe, naa oohaancala
saahasikaamsam kappina naa
niTToorpulu vinipistaayaa?
nae naedoe viracistaanani,
naa racanalaloe loekam pratiphalinci,
naa tapassu phalinci,
naa geetam gunDelaloe ghoorNillaga
naa jaati janulu paaDukonae
mantrangaa mroegincaalani,
naa aakaaSAlanu
loekaaniki caeruvagaa,
naa aadarSAlanu
soedarulantaa pancukunae
velugula ravvala jaDigaa,
andee andakapoeyae
nee caelaancalamula visarula
kosagaalulatoe nirmincina
naa nuDi nee guDigaa,
naa geetam naivaedyangaa, hRdyangaa,
arpistaanoe
naa visarina rasa visRmara
kusuma paraagam!
OhO! oe rasadhuni! maNikhani! jananee! oe kavitaa!
kavitaa! kavitaa! oe kavitaa!

Posted by
Ramana Juvvadi

[ Return To Main Page | Previous Page | Feedback ]