Baratamaata

by gurram jaashuva


ii sataabdapu kavulalO jaashuvaa gaaridi viSishTamaina sthaanam. telugu nuDikaaraaniki, telugu tiiyadanaaniki aayana padyaalu aaTapaTTulu. Baratamaatanu kiirtistoo, Baarata prajalanu udbOdhistoo vraasina padyaalu anEkam. ii siisa padyam dESaBaktulandari naalukala miida naaTyamaaDE racana.

sagara maandhaatraadi shaTcakravartula
yankasiimala nilcinaTTi saadhvi

kamalanaaBuni vENugaanasudhaambudhi
munigi tElina paripootadEha

kaaLidaasaadi satkavikumaarula gaanci
kiirti gaancina peddagEsturaalu

budhdhaadi munijanambula tapambuna mOda
baashpamulviDicina Bakturaalu

sindhu gangaanadiijalakshiiramepuDu
gurisi biDDala bOshincukonucununna

pacci baalentar'lu maa Baratamaata
maatalaku maata sakalasampatsamEta.

--from dESam pilupu by sarOjini rEgaani & dEvulapalli raamaanujaraau

[ Return To Main Page | Previous Page | Feedback ]